Vad jag erbjuder

psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsmetod där man träffas regelbundet under kortare eller längre tid. Vi utgår från de problem som du vill ha hjälp med och anpassar behandlingen efter dina behov.

 

Vi utforskar tillsammans dina problem, känslor och relationer för att skapa en förståelse för hur dina problem uppkommer och vidmakthålls, så att du kan förändra hur du mår. I samtalen fokuserar vi på känslor då de har en mycket viktig funktion. Känslorna fungerar som en slags inre kompass som ger oss information och försöker guida och motivera oss att agera på ett visst sätt.

 

I psykodynamisk terapi utgår man från att tidigare erfarenheter har betydelse och påverkar dig på olika sätt idag. Vi utforskar i psykoterapin hur dina nuvarande svårigheter kan förstås utifrån dina tidigare livserfarenheter. Tillsammans identifierar vi mönster som kan ha skapats genom ditt liv, så att du kan öka din förmåga att påverka och förändra ditt liv.

 

Boka tid

krisstöd

Svåra händelser såsom förluster, sorg och separationer drabbar alla någon gång i livet. En professionell kontakt kan då vara hjälpsamt. Genom samtalen kan man bli hjälpt att återgå till en fungerande vardag och gå vidare i livet.

Konsultation & RÅDGIVNING

När man står inför ett problem och olika svårigheter kan det ibland räcka att rådgöra kring detta. I samtalen kan man komma fram till hur man kan gå vidare och vad som skulle kunna vara en lämplig insats.

Om du vill läsa mer om psykoterapi klicka här.