Vad jag erbjuder

psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsmetod där man träffas regelbundet under kortare eller längre tid. Jag arbetar huvudsakligen utifrån den affektfokuserade korttidsterapin ISTDP. ISTDP har visats vara effektiv för flera psykologiska problem såsom depression, ångest, psykosomatiska besvär och personlighetsproblematik. 

 

Vi utgår från de problem som du önskar få hjälp med och anpassar terapin efter dina behov. Fokus ligger på att tillsammans identifiera de känslomässiga konflikter som finns bakom symtomen och problemen som du söker kontakt för. En grundtanke i terapin är att man genom att bli mer medveten om och bekväm med alla sina känslor ska kunna få mer tillgång till dessa och sina resurser, så att man ska kunna leva livet mer fullt ut.

 

Om du vill läsa mer om ISTDP klicka här.

krisstöd

Svåra händelser såsom förluster, sorg och separationer drabbar alla någon gång i livet. En professionell kontakt kan då vara hjälpsamt. Genom samtalen kan man bli hjälpt att återgå till en fungerande vardag och gå vidare i livet.

Konsultation & RÅDGIVNING

När man står inför ett problem och olika svårigheter kan det ibland räcka att rådgöra kring detta. I samtalen kan man komma fram till hur man kan gå vidare och vad som skulle kunna vara en lämplig insats.