Om mig

psykolog i malmö

Jag är legitimerad psykolog och verksam i Malmö. Jag är utbildad vid Lunds universitet och min grundutbildning är i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi. I mitt arbete har jag valt att fördjupa mig i ISTDP, som har sin grund i anknytningsteori och affektteori. Jag har gått den treåriga s.k. core-utbildningen i ISTDP för Allan Abbass och Joel Town. 

 

Jag har erfarenhet av behandling av lindrig till svår problematik, bedömningar och utredningar från arbete i vuxenpsykiatrin och primärvården. 

 

Legitimerad psykolog är en skyddad titel som utfärdas av Socialstyrelsen efter psykologexamen, en femårig universitetsutbildning, och ett års praktisk tjänstgöring för psykologer. Legitimationen innebär att psykologen står under statlig tillsyn och följer patientsäkerhetslagen. Som psykolog arbetar man i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Jag är medlem i psykologförbundet, psykologföretagarna och svenska föreningen för ISTDP och följer förbundets etiska principer.

 

Boka tid